Italian Village 1, No:362 Erbil Iraq
Lojistik Nedir? | imex - Logistics - Express - Groupage - Project

Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir?
19 Eylül 2022

Lojistik Nedir?

Lojistik, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye kadar olan süreçlerini yöneten bir işletme fonksiyonudur. Lojistik faaliyetleri, ürünlerin tedarik zinciri boyunca hareket ettirilmesi, depolanması, işlenmesi, paketlenmesi ve sevkiyatının yapılması gibi bir dizi faaliyeti içerir.

Lojistik faaliyetleri, genellikle 4 ana faaliyet kategorisine ayrılır:

  1. Tedarik Zinciri Yönetimi: Bu faaliyet, ham malzemelerin tedarik edilmesini, üretim sürecinde kullanılan parçaların temini ve ürünlerin üretimi için gerekli diğer kaynakların temini gibi faaliyetleri içerir.

  2. Depolama ve Envanter Yönetimi: Bu faaliyet, ürünlerin doğru şekilde depolanmasını ve ürün envanterinin yönetimini içerir.

  3. İşleme ve Montaj: Bu faaliyet, ürünlerin işlenmesi, montajı ve ambalajlanması gibi faaliyetleri içerir.

  4. Dağıtım ve Teslimat: Bu faaliyet, ürünlerin müşterilere ulaştırılmasını, teslimatın yönetilmesini ve müşteri ilişkilerinin yönetimini içerir.

Lojistik faaliyetleri, teknoloji, işletme yönetimi ve lojistik süreçlerin optimize edilmesini içeren bir dizi teknikleri kullanarak yapılır. Bu süreçlerin yönetimi, yüksek kaliteli hizmetler sunmak ve maliyetleri düşürmek için optimize edilmelidir. Lojistik yönetimi, müşteri memnuniyetini artırmak ve işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemlidir.

Etiket lojistik,